Skriv ut

Protokoll från årsmöte

Skriven av Styrelsen on .

Nu finns protokollet publicerat på hemsidan, logga in i "klubbstugan".

Styrelsen för Mjölby Pistolklubb har efter valen och konstituerande möte följande sammansättning för 2015

Ordförande: Kjetil Larsen

Sekreterare: Thomas Östergren

Kassör: Ulrika Vall

Ledamöter: Roger Johansson (v.ordf), Jimmy Thollander (v.sekr), Göran Johansson, Andreas Ånell

Suppleanter: Richard Albinsson, Marco Gustafsson

 

Under mötet diskuterades det hur vi ska ha det med startavgifter på klubbtävlingar, styrelsen fick i uppdrag att utreda detta vidare för eventuella ändringar till kommande år. Protokoll från årsmötet publiceras på hemsidan efter att det justerats.