Skriv ut

Ny FAP från den 15 juli 2016. Förnya din pistollicens i god tid

Skriven av Styrelsen on .

Här är information gällande den nya FAP som gäller från 15:e juli 2016. Styrelsen i Mjölby PK kommer diskutera denna på nästa styrelsemöte. Texten nedan är tagen från Svenska Skyttesportförbundets hemsida.

 

Polismyndigheten har nu fastställt den nya FAP som reglerar vad som krävs för licens på enhandsvapen. Ska du förnya din licens för pistol under hösten 2016 eller våren 2017 bör du vara ute i god tid.

Från och med 15 Juli 2016 finns en ny FAP som reglerar vilka krav polisen ställer för att du ska få din licens på ett enhandsvapen, dvs pistol eller revolver. Den reglerar vilken aktivitet, träning eller tävling, du måste ha gjort de senaste 6 månaderna.

Du ska kunna uppvisa aktivitet 12 gånger för ny licens och 6 gånger för att förnya licensen under senaste 6 månaderna. Detta kan vara svårt att uppnå om du ska förnya för flera vapen i början av mars.

Du bör redan nu kontrollera när dina licenser löper ut och planera när du ska förnya dessa. Detta kan vara enklare att göra på hösten när du kan tillgodoräkna dig hela sommarens träning och tävlingar. Det bruka alltid bli mindre aktivitet under den mörka tiden november till mars på licensbelagda vapen.

Föreningen kan endast intyga de aktiviteter som föreningen har protokollförda vid klubbens officiella träningar och från tävlingar där officiellt resultat finns. Skriv därför en enkel dagbok över dina aktiviteter, träning och tävling. Detta kan vara bra att ha om det blir diskussion i framtiden om din aktivitet.

Synnerliga skäl

Första kravet för synnerliga skäl är särskild skjutskicklighet, dvs uppfyllt kraven för guldmärke enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Detta har inte ändrats utan har gällt tidigare.

I övrigt det som tillkommit är att aktivt medlemskap är specificerat samt vilka krav som ställs på deltagande i föreningens träning/tävlingsverksamhet.

En konsekvens av detta blir att träning inom klubben ska loggas och det ska tydligt framgå med vilket vapen träningen har skett med.

Vill du läsa mer om nya FAP:en så hittar du denna via denna. Gulmarkerad text är särskilt intressant.

Från och med 15 Juli 2016 finns en ny FAP som reglerar vilka krav polisen ställer för att du ska få din licens på ett enhandsvapen, dvs pistol eller revolver. Den reglerar vilken aktivitet, träning eller tävling, du måste ha gjort de senaste 6 månaderna.

Du ska kunna uppvisa aktivitet 12 gånger för ny licens och 6 gånger för att förnya licensen under senaste 6 månaderna. Detta kan vara svårt att uppnå om du ska förnya för flera vapen i början av mars.

Du bör redan nu kontrollera när dina licenser löper ut och planera när du ska förnya dessa. Detta kan vara enklare att göra på hösten när du kan tillgodoräkna dig hela sommarens träning och tävlingar. Det bruka alltid bli mindre aktivitet under den mörka tiden november till mars på licensbelagda vapen.

Föreningen kan endast intyga de aktiviteter som föreningen har protokollförda vid klubbens officiella träningar och från tävlingar där officiellt resultat finns. Skriv därför en enkel dagbok över dina aktiviteter, träning och tävling. Detta kan vara bra att ha om det blir diskussion i framtiden om din aktivitet.

Synnerliga skäl

Första kravet för synnerliga skäl är särskild skjutskicklighet, dvs uppfyllt kraven för guldmärke enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Detta har inte ändrats utan har gällt tidigare.

I övrigt det som tillkommit är att aktivt medlemskap är specificerat samt vilka krav som ställs på deltagande i föreningens träning/tävlingsverksamhet.

En konsekvens av detta blir att träning inom klubben ska loggas och det ska tydligt framgå med vilket vapen träningen har skett med.

Vill du läsa mer om nya FAP:en så hittar du denna via denna. Gulmarkerad text är särskilt intressant.

http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/dokument/2016-06-28-fap-551-3_markerad.pdf